Na een complete renovatie van de binnenkant van zalencentrum “De Mienskip” in Feanwâlden zijn in een aantal zalen, de foyer en in de sanitaire ruimtes foto’s die door mij zijn gemaakt opgehangen.

De foto’s hebben deels betrekking op het gebied waar de zaal zijn naam aan te danken heeft, zoals het Bûtefjild, de Krûsweters en de Tjasker.

In de sanitaite ruimtes zijn foto’s opgehangen die gemaakt zijn rondom Feanwâlden

De nieuwe website voor “De Mienskip” heb ik ook gemaakt.