Oldenaller

Een landgoed gelegen tussen Nijkerk en Putten. Het is een afwisseling van bos, natte heidevelden, boerderijen en landbouwgronden.
De landbouwgronden zijn omzoomd met houtwallen en doorsneden door beken en sloten. Dit maakt Oldenaller tot een kleinschalig hoeven- of kampenlandschap. Het landgoed dateert uit 1655.
In 1850 is het oude bos gekapt en opnieuw aangelegd, de oorspronkelijke gracht is gedempt en er zijn nieuwe waterpartijen aangelegd in landschapsstijl door bekende landschapsarchitect Karel George Zocher. Ook het kasteelpark is in deze stijl aangelegd.
Het landgoed is nu eigendom van Natuurmonumenten, het park is vrij te bezoeken, het “kasteel” is niet toegankelijk voor publiek.

Al sinds de middeleeuwen is er sprake van een kasteel Oldenaller, dat samen met de boerderij Aller bezit was van het geslacht Van Aller.
De oorspronkelijke gebouwen bestaan niet meer, maar in 1655 liet Johan van Wijnbergen het huidige kasteel Oldenaller bouwen, wellicht volgens ontwerp van Jacob van Campen, bouwmeester van het Amsterdamse stadhuis.
Het is een vierkant gebouw met aan twee zijden uitspringende middengedeelten, vanaf de poort gezien rechts het koetshuis en links de oranjerie. Oorspronkelijk vormde een centrale schoorsteen de bekroning.
Na 1850 werd het kasteel in opdracht van Baron van Goltstein en onder leiding van architect K. Zocher (ook voor de tuinaanleg verantwoordelijk) gemoderniseerd. De muren werden bepleisterd, er kwamen nissen voor de beelden in de gevel en de centrale schoorsteen werd vervangen door een torenkamertje.
In 1975 is het kasteel gerestaureerd en gedeeltelijk in oorspronkelijke stijl teruggebracht. Het pleisterwerk en de beelden zijn verwijderd, maar de nissen zijn nog enigszins zichtbaar, en het torenkamertje is gebleven.

Karel George Zocher ontwierp samen met zijn zoon Louis Paul o.a. het Park in Rotterdam (1852) en het Vondelpark te Amsterdam (1864).

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.