De Hoge Veluwe

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland. Het valt grotendeels onder de gemeente Ede. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in noordwest Europa.

Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe, dekzanden die ontstaan zijn uit een morene achtergelaten in de voorlaatste ijstijd. Het gebied is eeuwenlang in beheer geweest voor bosbouw en landbouw en omvatte enkele kleine nederzettingen. Door overexploitatie is het zand weer gaan stuiven, wat onder meer met bosaanplant is tegengegaan. Aan het begin van de 20e eeuw bestond het gebied uit zandverstuivingen, heide en verschillende typen bos met grove den, vliegden en verschillende loofbomen.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.