Vogels in de polder

Als je denkt dat in polder Arkemheen alleen watervogels zijn, dan heb je het mis. Op een zaterdagmorgen in februari zag ik naast de vele ganzen, kieviten, zwanen, eenden en meerkoeten ook kemphanen, grote zilverreiger en natuurlijk de blauwe reiger.

Maar ook zangvogels voelen zich thuis in de lage bosjes en het riet, zo zag ik koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, winterkoninkjes, mussen waaronder de heggemus, en de prachtig gekleurde putters.

Hieronder aan aantal foto’s die ik er toen heb gemaakt:

Prev Rode bekerzwam
Next Malta

Comments are closed.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.