Aekingerzand

Het Aekingerzand is een uitgestrekt gebied met zandverstuivingen, dat deel uitmaakt van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, het ligt nabij Appelscha in het grensgebied van de provincies Drenthe en Friesland.

Gebieden met stuifzand komen betrekkelijk weinig voor in Nederland. Het Aekingerzand (ook wel de Kale Duinen genoemd) is één van die gebieden. Omdat door bebossing het stuifzandkarakter verloren dreigde te gaan heeft Staatsbosbeheer besloten tot het kappen van 200 ha bos. Een kudde schapen zorgt voor de begrazing van de heide in het gebied.

You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.