Panorama van het nieuwe en het oude gemaal, welke vind u mooier?