Tapuit

Tapuiten zijn op de grond levende vogels bij droge graslanden, duinen, hoogvenen en heidevelden.

Deze lijsterachtigen broeden in holen; het nest bevindt zich vaak in een konijnenhol. Het uit insekten en ander klein gedierte bestaande voedsel wordt liefst op schaars begroeide, insectenrijke plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de Afrikaanse savannen. (bron: vogelbescherming)

tapuit
foto gemaakt in polder Arkemheen te Nijkerk