RAW belichten tegen de rechterkant van het histogram heeft grote voordelen!

Er is op internet het nodige te vinden over belichten aan de rechterkant van het histogram bij digitale fotografie, zodanig dat de hoge lichten net niet clippen.
Ik heb het over fotogafie in RAW formaat, omdat hier bij het “ontwikkelen” nog zoveel ruimte zit dat je de pixelinformatie veel beter kunt benutten!
Op de Youtube video die je hier kunt zien wordt het verhaal nog eens duidelijk uitgelegd met behulp van Adobe Lightroom (engelstalig), doe er je voordeel mee!

De video bekijk je het best in 720P HD Fullscreen.